سلام دوستان عزیز

برای شبیه سازی فیبر نوری با نرم افزار مطلب نیاز به کمک داشتم کسی از دوستان می تونه من را یاد بده که چطور با کد مطلب فیبر نوری را مدل سازی کنم و بتوانم سیگنال الکتریکی را در آن وارد کنم و عبور بدهم

:wow: :bye