با سلام
کتابی در زمینه رباتیک تالیف کرده ام که به عنوان مرجع رباتیک مقدماتی قابل تدریس در مراکز مختلف آموزشی است. افراد مبتدی میتوانند بدون استفاده از هر گونه منبع دیگر وارد دنیای رباتیک شده و بسیاری از جنبه های آن را به طور علمی و عملی فراگیرند. کتاب 448 صفحه در قطع وزیری است و همراه با DVD عرضه میشود.

جهت دریافت فهرست و خرید اینترنتی کتاب به فروشگاه ECA بخش کتب تخصصی مراجعه فرمایید

آنچه در این کتاب میآ*خوانید:
کتاب شامل 15 درس اصلی و دو بخش اختیاری است. در این دو بخش تعدادی پروژه عملی جهت ارتقاء مهارت الکترونیکی و برنامهآ*نویسی گنجانده شده است. محتوای هر درس به طور خلاصه به شرح زیر است:
درس 1- محاسبه پارامترهای مکانیکی
 آشنایی با مفاهیم استاتیک و دینامیک
 تعیین اندازه چرخ و موتور مناسب
 محاسبه سرعت، شتاب، گشتاور و تکانه ربات
 محاسبه نیروهای وارد شونده بر ربات
درس 2- آشنایی با الکترونیک
 آشنایی با مفاهیم پایه الکترونیک
 معرفی چند المان ساده الکترونیکی
 آشنایی با دو ابزار بردبورد و مالتیمتر
 پیادهآ*سازی مدار راهآ*انداز LED
درس 3- مقاومت و دیود
 معرفی انواع مقاومت و طرز استفاده از آنآ*ها در مدار
 اندازهآ*گیری مقاومتآ*ها با مالتیمتر
 نحوه اتصال المانآ*آ*های مقاومتی به هم
 ایجاد ولتاژ دلخواه با قاعده تقسیم ولتاژ مقاومتی
 محاسبه مقاومت مدار راهآ*انداز LED
 آشنایی با انواع دیود
 تست دیودها با مالتیمتر
 به دست آوردن برگهآ*های اطلاعاتی نیمهآ*هادیآ*ها
درس 4- خازن، شستی، ترانزیستور
 آشنایی با خازن و انواع آن
 نحوه اتصال خازنآ*ها به هم
 معرفی دو شستی PBNO و PBNC
 آشنایی با ترانزیستورهای NPN و PNP و کاربرد آنآ*ها در مدار
 تشخیص نوع ترانزیستورها و تست آنآ*ها با مالتیمتر
 معرفی نرمآ*افزار eca-vrt برای یافتن قطعات معادل
درس 5- منابع تغذیه تثبیت شده
 معرفی انواع باتری
 آشنایی با اصطلاحات مربوط به باتریآ*ها
 یکسوسازی ولتاژ AC با دیودها
 معرفی رگولاتورهای ولتاژ
 ساخت منبع تغذیه تثبیت شده

درس 6- شبیهآ*سازی مدارها با نرمآ*افزار پروتیوس
 معرفی نرمآ*افزار شبیهآ*ساز الکترونیک Proteus
 آشنایی با محیط ISIS و ابزارهای آن
 نحوه افزودن قطعات به محیط شماتیک و ویرایش آنآ*ها
 نحوه اتصال عناصر به هم با دو روش دستی و خودکار
 استفاده از ابزار دقیق مجازی برای اندازهآ*گیری پارامترهای الکترونیکی مدارآ*
درس 7- سنسورها و تقویتآ*کنندهآ*های عملیاتی
 معرفی انواع سنسور
 آشنایی با سنسورهای مادون قرمز
 نحوه راهآ*اندازی و استفاده از سنسورهای مادون قرمز
 آشنایی با اپ امپ و طراحی مدارهای مبتنی بر اپ امپ
 پیادهآ*سازی پروژه تشخیص مانع به کمک اپ امپ LM324 و سنسور مادون قرمز TCRT5000
پروژهآ*های تکمیلی بخش اول
پیادهآ*سازی سه پروژه اختیاری؛
 پروژه 1- چراغ خواب اتوماتیک
 پروژه 2- سیستم هشداردهنده با SCR
 پروژه 3- شارژر باتری اسید - سرب با آنالیزگر ولتاژ
درس 8- رلهآ*ها و آرایهآ*های ترانزیستوری
 آشنایی با رله و معرفی انواع آن
 آشنایی با تراشه (آرایه ترانزیستوری) ULN2003
 راهآ*اندازی مدارهای مبتنی بر رله و ULN2003 در ISIS
درس 9- موتورهای الکتریکی
 آشنایی با انواع موتورهای رایج در رباتیک
 بررسی ساختار تشکیل دهنده موتورها
 استفاده از چرخآ*دندهآ*ها جهت کاهش سرعت و افزایش گشتاور
 محاسبه ضریب چرخآ*دندهآ*های متصل به هم
درس 10- کنترل موتورهای DC
 راهآ*اندازی دستی موتورهای DC با شستی و کلید
 راهآ*اندازی موتورهای DC با ترانزیستور و رله
 آشنایی با ساختار پل H
 راهآ*اندازی موتورهای DC با آیآ*سی بافر ULN2003
 راهآ*آ*اندازی موتورهای DC با آیآ*سیآ*های درایور L293 و L298
 شبیهآ*سازی مدارهای کنترلگر موتورها در پروتیوس
درس 11- آشنایی با دیجیتال و تراشهآ*های میکروکنترلری
 درک مفهوم دیجیتال
 تسلط بر سیستم تبدیل مبنای اعداد
 معرفی گیتآ*های منطقی
 معرفی خانوادهآ*های منطقی دیجیتال
 آشنایی مقدماتی با میکروکنترلر
درس 12- میکروکنترلرهای AVR و برنامه نویسی به زبانآ*های Basic و C
 معرفی میکروکنترلر ATmega8 از خانواده AVR
 آشنایی با کامپایلر بسکام و برنامهآ*نویسی به زبان بیسیک
 پیادهآ*سازی چند پروژه عملی بسکام در محیط شبیهآ*سازی ISIS
 آشنایی با کامپایلر کدویژن و برنامهآ*نویسی به زبان C
 پیادهآ*سازی چند پروژه عملی کدویژن در محیط شبیهآ*سازی ISIS
درس 13- نمایشگرهای 7-Segment و LCD
 آشنایی با نمایشگر هفت قسمتی 7-segment
 راهآ*اندازی سون سگمنت در ISIS
 آشنایی با نمایشگر LCD کاراکتری
 راهآ*اندازی LCD کاراکتری در ISIS
 اجرای برنامهآ*هایی در دو کامپایلر بسکام و کدویژن جهت راهآ*اندازی نمایشگرها
پروژهآ*های تکمیلی بخش دوم
پیادهآ*سازی دو پروژه اختیاری؛
 پروژه 1- تاس الکترونیکی
 پروژه 2- چراغ راهنمایی دو زمانه
درس 14- طراحی و ساخت فیبر مدار چاپی
 آشنایی با بُردهای سوراخآ*دار
 آشنایی با روشآ*های ساخت برد مدار چاپی
 طراحی PCB در محیط ARES پروتیوس
 ساخت PCB به روش انتقال تونر
درس 15- طراحی ربات
طراحی سه ربات ساده؛
 پروژه اول- ربات تعقیب کننده نور
 پروژه دوم- ربات تصادمآ*گر موانع
 پروژه سوم- ربات تعقیب خط
[size=12pt]و محتوای DVD همراه کتاب شامل موارد زیر است:[/size]
 بالغ بر 900 قطعه عکس و برش فیلم طبقهآ*بندی شده
 خلاصه شرح عملکرد انواع رباتآ*ها
 کدهای برنامهآ*نویسی پروژهآ*ها
 فایلآ*های شبیهآ*سازی پروژهآ*ها
 فایلآ*های آموزشی قطعات الکترونیکی و مکانیزمآ*های مکانیکی
 آموزش لحیمآ*کاری و مونتاژ صحیح مدار
 برگهآ*های اطلاعاتی قطعات به کار رفته در کتاب
 قوانین مسابقات رباتیک
 نرمآ*افزارهای تخصصی Bascom 2.0.7.5, Codevision 2.05, Proteus 7.10
 نرمآ*افزارهای کمکی

جهت دریافت فهرست و خرید اینترنتی کتاب به فروشگاه ECA بخش کتب تخصصی مراجعه فرمایید