سلام من برای سگمنت کردن تصاویر پزشکی نیاز دارم با نرم افزار تعاملی ITK -Snap کار کنم ، تا بین اندام های بدن حرکت کرد ،یعنی اصطلاحا Navigation بتوانم در پروژم بگنجونم ، کسی از دوستان هست در این مورد راهنمایی کند ؟ :read: