سلام

دوستان من مدارات vco را در ads به طور کامل شبیه سازی می کنم اما هیچ مداری را نمی تونم به طور دقیق و درست جواب بگیرم که مشابه خروجی مقالاتم باشه کسی می تونه بگه چه تکنیک هایی داره که من جواب نمی تونم بگیرم

نیاز فوری به همکاری لطفا اگر کسی می دونه تا مدار شبیه سازی ام را براش بگزارم