سلام
چندتا مشکل دارم که اگه دوستان کمک کنن ممنون ميشم:
1-چند تا خطا Design Rule Cheker ميگيره که نتونستم درستش کنم :angry: :
[Silk To Solder Mask Clearance Constraint Violation] tablo 1.PcbDoc Advanced PCB Silk To Solder Mask Clearance Constraint: (0.043mm < 0.4mm) Between Track (263.144mm,102.362mm)(263.144mm,127.762mm) Top Overlay And Pad U4-2(261.874mm,123.952mm) Multi-Layer [Top Overlay] to [Top Solder] clearance [0.043mm] 1226 PM 5/1/2014 93
و

[Clearance Constraint Violation] tablo 1.PcbDoc Advanced PCB Clearance Constraint: (0.54mm < 0.6mm) Between Pad U4-20(269.494mm,126.492mm) Multi-Layer And Pad U4-19(269.494mm,123.952mm) Multi-Layer 1226 PM 5/1/2014 293
و

[Minimum Solder Mask Sliver Constraint Violation] huik.PcbDoc Advanced PCB Minimum Solder Mask Sliver Constraint: (2.63mil < 10mil) Between Pad Q2-1(6125mil,4490mil) Multi-Layer And Pad Q2-2(6125mil,4540mil) Multi-Layer [Top Solder] Mask Sliver [2.63mil] / [Bottom Solder] Mask Sliver [2.63mil] 1:06:13 PM 5/1/2014 2

از قسمت PCB Rules and constraints Editor رفتم Silk To Solder Mask Clearance و SilkToSilkClearance رو تغيير دادم درست نشد.
فوت پرينت رو هم عوض کردم بازم درست نشد.
2-Clearance و قطر خطوط رو نميتونم بيشتر از 0.4 انتخاب کنم پايه هاي قطعات سبز ميشن و سيم کشي نميشن.
3-زماني که خطوط رو دستي ميکشم هيچ کدوم به print preview منتقل نميشن و يه صفحه سفيد دارم.
4-اندازه pcb رو کوچک تر از A4 تعيين ميکنم ولي در print preview مدارم روي دو تا کاغذ A4 نشون داده ميشه (نصف مدار رو يه صفحه نصفه ديگش رو صفحه بعد).چطور بايد روي يه صفحه پرينت بگيرم؟