به اين وبلاگ مراجعه کنيد کتابخانه IC PT2272-M4 و PT2262 هستش
کتابخونه ماژول RF هم هست شايد به دردتون بخوره
http://enghq-elec.mihanblog.com/post/category/3/page/1