سلام.
خيلي خيلي فوري لازم دارم. :angry:
مي خواستم يه برنامه نويسي برام انجام بديد که يه فرستنده وگيرنده ي راديويي هست که با فشردن يک کليد بر روي فرستنده بروي گيرنده lcd موبايل يه تصوير رو نشون بده ممنون مي شم. :biggrin:
من سال دوم دبيرستان رشته ي رياضي فيزيک هستم وبراي گوشه اي از طرحم براي جشنوار ه ي خوارزمي مي خوامش. :nerd: