با سلام
کارشناسی الکترونیک دارم. میخواهم در زمینه الکترونیک مقاله ای ارائه بدهم که تاکنون در زمینه مقاله هم فعالیتی نداشته ام.
وقتی موضوع رو انتخاب کردم و در موردش کتاب و مقالات دیگر را خوندم بعدش ایده جدید رو باید چطوری مطرح کنم؟ یعنی ایده فقط در حد تئوری و نظریه باشه یا حتما باید به صورت عملی روش کار کرده باشم؟
بعدش برای سابمیت کردن آدرس ژورنالهای خارجی مختلف چی هست؟
برای چاپ مقاله حدودا چقدر هزینه داره؟
این موارد را در رابطه با ژورنالهای خارجی پرسیدم.
با تشکر