سلام
نمايشگاهاي مختلفي درسطح شهربرگذارمي شودکه بزرگترين وبهترين آنها نمايشگاه بين المللي است.
خب موضوع بحث ماهمين است که ازشمادرخواست کنيم تا کتابهاي پيشنهادي خودرامعرفي کنيد.لطفا!
مي خواستم زمينه هارابنويسم ولي منصرف شدم چون نمي خواهم بحث به چندزمينه محدودبشه :nerd: