سلام دوستان
میشه لطف کنید و بنده رو راهنمایی کنید؟ من می خوام یک موتور القایی رو با استفاده از نوشتن معادلات اساسی موتور مدل کنم. اما با ماتریس اندوکتانس متقابل روتور و استاتور به یک مشکل کوچک برخورد کردم. می خوام ببینم که وقتی تعداد قطب های موتور تغییر می کنه چه تغییر باید توی این ماتریس اندوکتانس متقابل باید ایجاد کنم؟ من الان این ماتریس رو که برای دو قطب (یک جفت قطب) هستش رو اینجا میزارم (برای یک جفت قطب جواب کاملا صحیح می گیرم اما وقتی که می خوام قطب ها رو زیاد کنم دیگه جواب نمیده! ) می دونم که تتا باید در تعداد جفت قطب ها ضرب بشه اما فکر می کنم مشکل سر این باشه که باید شیفت فازهای 2pi/3- و 2pi/3 هم بسته به تعداد قطب ها تغییر کنه:

(Lsr=Lms*[cos(tetar),cos(tetar+2*pi/3),cos(tetar-2*pi/3
(cos(tetar-2*pi/3),cos(tetar),cos(tetar+2*pi/3
[ (cos(tetar+2*pi/3),cos(tetar-2*pi/3),cos(tetar
متشکرم