سلام
مي خواستم بدون طول آنتن ماژول (RF (433MHz چقدر بايد باشه. مي خوام يه انتن براي يه ماژول روي pcb بکشم . آيا عرض ترک هم مهمه ؟ براي فرکانس هاي ديگه چطور. يه جا خوندم که طول آنتن بايد 1/4 طول موج باشه.