به سلام
الف- وقتي ايميج ويندوز ce6 را از داخل دي وي دي مربوط در mini2440 دانلود ميکنيم دسترسي به رجيستري نداريم !!
ب- وقتي ايميج ويندوز ce5 را از داخل دي وي دي مربوط در mini2440 دانلود ميکنيم دسترسي به رجيستري داريم !!
پ- وقتي که با platform builder هم ايميج ميسازم و روي برد ميريزم و باز نميتوانم رجيستري را باز کنم و همان خطا را ميدهد که regedit.exe موجود نيست و يا کتابخانه هاي لازم نصب نشده اند.

1- لطفا راهنمايي فرماييد که چه لايبري هايي را حين ساخت ايميج تيک برنم تا رجيستر رو داشته باشم ؟
2- کلا مشکل اينجاست که کدوم تيک ها رو بايد زد و هر قسمت چه کاري انجام ميدهد در platform builder؟ نياز به يک منوال در زمينه هر کدوم از بخش هاي قابل انتخاب در platform builder احساس ميشود

با تشکر قبلي