اين کتاب توسط اينجانب هوشنگ نظري تاليف و در سال 89 چاپ شده است. اين کتاب کاربردي ميآ*باشد که در اين زمينه نوشته شده و شامل مباحث زير است.
1-تشريح کامل پارامترهاي قابل تنظيم در راهآ*اندازهاي نرم با توضيحات اضافي و مثال
2- مقايسه انواع روشهاي راه اندازي با نمودارهاي جريان و گشتاور
3- مقايسه انواع روشهاي راهآ*اندازي و توقف در يک راهآ*انداز نرم متناسب با نوع کاربرد
4-ارايه تمامي دستورالعملهاي MCD 500 دانفوس و ATS 48 اشنايدر
5- ارايه مدارات متنوع براي راهآ*اندازهاي نرم در مارکهاي مختلف
6- ارايه جداول کاربردي مختلفف جهت انتخاب کابل و خازن و ...
محل فروش : ضلع جنوب شرقي ميدان انقلاب کتاب فروشي مراديان