کسي تونسته در platform Builder بعد از build کردن با استفاده از Emulator اون رو تست کنه؟

برا من همش ارور ميده با هر کدوم از ايمولاتور هاي که تست ميکنم :
Error: The emulation layer does not support the functionality that is being accessed.