من می خوام یه منبع تغذیه با با خروجی سینوسی و فرکانس 200کیلوهرتز و ولتاژ 300 ولت داشته باشم چه راه هایی برای این کار وجود داره. اگه بخوام خروجیم در هر ثانیه مثلا 200میلی ثانیه روشن و 800میلی ثانیه خاموش باشه باید چیکار کنم؟
اگه بخوام در این 200 میلی ثانیه خروجیم بصورت سینوسی های میراشونده باشه باید چیکار کنم