توان در واریاک چگونه محاسبه میشود ؟
دوستان ممنون میشم اگه جواب بدین.