وب سايت :http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/marquee
w3c استفاده marquee را در html5 ممنوع نموده است. به جاي استفاده از marquee از موارد زير استفاده نماييد: -------------------- استفاده از javascript به جاي marquee استفاده از انيميشن css که در تمامي مروزگرها قابل اجرا نيست از marquee استفاده نماييد و خطاي w3c را در نظر نگيريد از marquee استفاده ننماييد --------------------
آدرس:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت