با سلام

براي درس مدار منطقي در کنکور ارشد برق چه منابع معتبري رو ميشناسيد؟