سلام دوستان.کسي راهي بلده که بشه چندتا نرم افزار از شرکت Agilent رو با هم روي يه سيستم نصب کرد؟آخه با نصب و کرک هر کدوم کرک قبلي از بين ميره.