نتايج معرفي شدگان چند برابر ظرفيت کد رشته محل هاي بورسيه وداراي شرايط خاص آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال 93 اومد جا نمونیدا.