سلام
همونطور که میدونیم ریسورسهای fpga هاعموما شامل LUT و DFF و dsp slice و block ram می باشند. حالا بعضا تفاوت در تعداد ورودی LUT ها که بعضی 4 و بعضی 6 تاست. یا وجود اسلایس dsp.(به طور عمومی)
همین تفاوتها گاهی باعث میشه که نتیجه سنتز و استفاده از ریسورسها با هم تفاوت کنند.استفاده از distibuted ram یا block ram همینطور. و و و.
اما تفاوتهای فاحش در این گزارشها برای من قابل توجیه نیست. من یک طرحی رو در سه تا خانواده مختلف سنتز کردم و نتایج مختلفی بدست اومد که در مورد یکی از اعضای خانواده virtex4 این مقدار تفاوت فاحشی با تراشه ای از zynq و حتی از virtex7 دارد. تصویر گزارش مربوطه اونها رو در زیر میبینید.

اولی همونطور که در گزارش آمده مربوط به virtex4 دومی zynq و سومی virtex7 است.
کسی از دوستان میدونن virtex4 از نظر ساختاری چه ویژگی های متفاوتی با دیگران دارند که تا این اندازه در مصرف ریسورس صرفه جویی میکنند؟