سلام
دوستان، براي شبيه سازي آنتن تو فرکانس پايين (LF) از چه نرم افزاري ميشه استفاده کرد؟