چطوری یه نفر خانم مسلط به بازاریابی تلفنی پیدا کنم؟(با پورسانت بالای یک میلیون)