سلام دوستان 3تا ويژگي زير را بايد از تصوير استخراج كنم كسي ميتونه راهنماييم كنه؟ بسيار ممنونم. :applause:
ميانگين لبه ها در يک سوم بالايي تصوير- ميانگين روشنايي مستطيلي در بخش مياني تصوير. هيستوگرام ضرايب تبديل موجک