با سلام
لطفا در مورد پست فشار قوي توضيح دهيد
با تشكر