دوستان تا حالا شما از USB HIDآ* در پروژه هاتون استفاده کرديد؟ کسي منبع خوبي براي ياد گيري توابع کتابهونه اون سراغ داره؟ اگر يک نونه کد ساده به جز اين نمونه برنامه هاي برد آموزشي چيز ديگري داريد ميشه در اين جا قرار بديد؟
اگر کسي از اساتيد قبلا با اين کلاس USB يک سري توضيحاتي اينجا ارائه بده عالي ميش