با سلام ميخواستم بدونم ضرايب فيلتر iir که مطلب توليد ميکنه ضرايب حالت موازي هستند؟
اگه اينطور هست چجوري ميشه تبديل به حالت سري کرد?