سلام کسی در مورد عملکرد دیاگرام چشمی در مخابرات دیجیتال اطلاعاتی داره چه چیز را نشون می ده و در چه مواردی استفاده میشه ممنونم