سلام دوستان .
اگر کسی در مورد کنترل از طریق شبکه مطلب داره ،یعنی چطور با استفاده از شبکه میتوان کنترل انجام داد.لطف کنه بذاره تا بتونیم ازش استفاده کنیم .
ممنون