سلام خدمت همه
من یک پروژ دانشجوی دارم اگر کسی میتونه کمک کنه یا انجام بده لطفا کمک کنه هزینه اونم میدم خیلی عجله دارم ایمیل منم amin1778@yahoo.com

سوالشم یه فرموله که باید با fpga پیاده سازی بشه
[k-1) ∑_(i=0)^(2^k-1)▒〖x(i) x[i-n]〗