ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
 1. #1
  2014/03/06
  1
  0

  راه اندازی ds1307 و دوربین

  سلام دوستان
  من دارم روی ی پروژه برای کارشناسی ام کار میکنم که اونم راه اندازی دوربین ov7670 است
  توی ی تاپیک در همین فروم دربارش بحث شده اما اشکال من رفع نشد

  چون این دوربین با i2c به میکرو وصل میشه من دارم برنامه ی i2c رو خودم دستی توی کد ویژن مینویسم و برای اینکه از برنامم مطمئن شم
  از سنسور ds1307 که از همین پروتوکل استفاده میکنه ، استفاده میکنم

  من در شبیه سازی تونستم این سنسور رو راه اندازی کنم اما سخت افزاری نه

  میشه کمکم کنید
  برنامم هم در ادامه ضمیمه کردم

  کد:
  /*****************************************************
  Chip type    : ATmega32
  Program type   : Application
  AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
  Memory model   : Small
  External RAM size  : 0
  Data Stack size   : 256
  *****************************************************/
  
  #include <mega32.h>
  #include <delay.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  
  #asm
   .equ __lcd_port=0x1B;
  #endasm
  #include <lcd.h>
  
   #define SCL PORTB.0
   #define SDA PORTB.1
   
  void itoc_write (char ad1,char ad2)
  {
  int ii;
  char komaki;
   // PORTB.0=0;
   DDRB.0=1;  //OUTPUT
   DDRB.1=1;
  // PORTB.0=0;
  // delay_us(5);
   // SCL=1;
   PORTB.1=1; // SDA=1; 
   delay_us(25);
   PORTB.0=1; // SCL=1; 
   delay_us(25);
   PORTB.1=0; // START CONDITION 
   delay_us(25);
   
   
   PORTB.0=0; // SCL=0 
   
   delay_us(10);
    
   komaki=0xD0; 
   for(ii=0;ii<8;ii++)
    {
    if((komaki&0x80)!=0) PORTB.1=1;
     else PORTB.1=0;
    delay_us(25);
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    komaki=komaki<<1;
    PORTB.0=0;
    } 
     delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
   //  PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
  //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(40);
    
   komaki=ad1; 
   for(ii=0;ii<8;ii++)
    {
    if((komaki&0x80)!=0) PORTB.1=1;
     else PORTB.1=0;
    delay_us(25);
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    komaki=komaki<<1;
    PORTB.0=0;
    }
     delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
   // PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
  //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(40);
  
   
    komaki=ad2; 
    for(ii=0;ii<8;ii++)
     {
     if((komaki&0x80)!=0) PORTB.1=1;
      else PORTB.1=0;
     delay_us(25);
     PORTB.0=1; //SCL=1
     delay_us(25);
     komaki=komaki<<1;
     PORTB.0=0;
     } 
      delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
   // PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
   //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(40);
     
    
  
   
  
   PORTB.1=0;
   delay_us(25);
   PORTB.0=1;
   delay_us(25);
   PORTB.1=1; // STOP 
   delay_us(40);
   
            
   
  }
  
  
  char itoc_read(char ad1)
  {
  int ii;
  char komaki;
   DDRB.0=1; 
   DDRB.1=1;
   PORTB.0=0;
   delay_us(25);
   PORTB.1=1; // SDA=1; 
   delay_us(25);
   PORTB.0=1; // SCL=1; 
   delay_us(25);
   PORTB.1=0; // START CONDITION 
  // DDRB.1=0; // INPUT
   delay_us(25);
   
   PORTB.0=0; // SCL=0 
   
   komaki=0xD0; 
   for(ii=0;ii<8;ii++)
    {
    if((komaki&0x80)!=0) PORTB.1=1;
     else PORTB.1=0;
    delay_us(25);
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    komaki=komaki<<1;
    PORTB.0=0;
    } 
     delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
    // PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
   //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(40);
     
   komaki=0;
   
   komaki=ad1; 
   for(ii=0;ii<8;ii++)
    {
    if((komaki&0x80)!=0) 
     PORTB.1=1;
     else PORTB.1=0;
    delay_us(25);
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    komaki=komaki<<1;
    PORTB.0=0;
    } 
     delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
    // PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
   //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(40);
    
   PORTB.1=0;
   delay_us(25);
   PORTB.0=1;
   delay_us(25); 
   PORTB.1=1; // STOP 
   
   delay_us(50);
   
  
   DDRB.0=1; 
   DDRB.1=1;
  // PORTB.0=0;
   // delay_us(25);
   // PORTB.1=1; // SDA=1; 
  // delay_us(25);
    PORTB.0=1; // SCL=1; 
  //  delay_us(25);
   PORTB.1=0; // START CONDITION 
  // DDRB.1=0; // INPUT
   delay_us(25);
   PORTB.0=0; // SCL=0 
    
    komaki=0;
    komaki=0xD1; 
   for(ii=0;ii<8;ii++)
    {
    if((komaki&0x80)!=0) PORTB.1=1;
     else PORTB.1=0;
    delay_us(25);
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    komaki=komaki<<1;
    PORTB.0=0;
    } 
     delay_us(25);
    DDRB.1=0; 
    // PORTB.1=1;
    PORTB.0=1; //SCL=1
    delay_us(25);
    // PORTB.1=1;
  //  PORTB.0=0; 
  //  delay_us(5);
   //  while(PINB.1==1);
    PORTB.0=0;
    DDRB.1=1;
    delay_us(50);
   
   
     
    komaki=0;
    DDRB.1=0;  // INPUT 
    // PORTB.1=1;
    for(ii=0;ii<7;ii++)
     {
  //   if(PINB.1==1) komaki=komaki+1;
  //   komaki=komaki<<1; 
     PORTB.0=1;
     delay_us(25); 
     if(PINB.1==1) komaki=komaki+1;
     komaki=komaki<<1;
     PORTB.0=0; //SCL=0
     delay_us(25);
      
     } 
      if(PINB.1==1) komaki=komaki+1;
    //  komaki=komaki>>1; 
    // DDRB.1=1;  
    
  return komaki;
     
   PORTB.1=0;
   delay_us(25);
   PORTB.0=1;
   delay_us(25);
   PORTB.1=1; // STOP 
   delay_us(40); 
       
  
  }
   
  
   char s1[16];
   char meghdar; 
   
   
  void main(void)
  {
  
  PORTA=0x00;
  DDRA=0x00;
  PORTB=0;
  DDRB=0x00;
  
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;
  
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;
  
  TCCR0=0x00;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;
  
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;
  
  ASSR=0x00;
  TCCR2=0x00;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;
  
  
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;
  
  TIMSK=0x00;
  
  UCSRB=0x00;
  
  
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  
  ADCSRA=0x00;
  
  SPCR=0x00;
  
  
  TWCR=0x00;
  
  lcd_init(16);
  
  
   
   itoc_write(0x06,0x11); //year 
    lcd_gotoxy(0,0);
   lcd_putsf("test2");
   
   itoc_write(0x05,0x09); //month 
   itoc_write(0x04,0x15); //date 
   meghdar= itoc_read(0x06);
    lcd_gotoxy(7,0);
    lcd_putsf("Test 1");
     sprintf(s1,"%d" ,meghdar);
      lcd_gotoxy(5,1);
     lcd_puts(s1);
  //  sprintf(s1,"%d" ,meghdar);
  //  lcd_gotoxy(5,1);
  //  lcd_puts(s1);
    delay_ms(500);
   //meghdar2=itoc_read(0x05);
   // meghdar3=itoc_read(0x04);
  // }
  while (1)
    { 
   // itoc_write(0xD0,0x07,0x93);  //control reg 
  
  //  sprintf(s1,"%d" ,meghdar);
  //  lcd_gotoxy(5,1);
  //  lcd_puts(s1);
  //  sprintf(s2,"%d",meghdar2);
  //  lcd_gotoxy(5,1);
  //  lcd_puts(s2); 
  //  sprintf(s3,"%d",meghdar3);
  //  lcd_gotoxy(10,1);
  //  lcd_puts(s3);
  ////  
    }
  }
 2. #2
  2007/03/14
  شاهين شهر
  497
  5

  پاسخ : راه اندازی ds1307 و دوربین

  سلام
  نمونه برنامه برای راه اندازی دوربین توسط میکرو زیاد هست. برنامه های دیگه رو تست کنید
  دیتاشیت دوربین رو هم به دقت مطالعه کنید
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوعات مشابه

 1. راه اندازی سخت افزاری آی سی DS1307
  توسط gtna در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 36
  آخرين نوشته: 2019/11/22, 13:45
 2. مشکل در راه اندازی ds1307
  توسط electronic_lover در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 2019/04/07, 19:59
 3. راه اندازی آی سی DS1307 با TWI
  توسط saman1989t در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 21
  آخرين نوشته: 2018/04/26, 16:03
 4. راه اندازی ds1307 در بسکام
  توسط milad brave در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2016/05/03, 20:51
 5. مشکل در راه اندازی ds1307
  توسط javad_zavr در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 20
  آخرين نوشته: 2012/11/28, 05:28

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •