کسي در مورد اينکه چطورمي تونيم در يک دنباله تصاوير ويديويي ايستادن يک فرد رو
تشخيص بديم اطلاعي داره؟
اگر مراجعي هم در اين مورد سراغ داريد حوشحال ميشم تبادل نظر کنيم.
:biggrin: