سلام خدمت مهندسین عزیز
دو تا سلف جدا از هم داریم با فاصله حدود 4 سانتیمتر که میخوایم دو طرف مدار را از هم ایزوله کنیم و تغذیه طرف دوم را از سلف دوم بگیریم
حالا سوالات از اینجا شروع می شود که:
1 - چه شکل موجی و با چه فرکانسی باید داده شود؟
2 - چه فرمول هایی برای محاسبه آن استفاده میآ*شود؟

جریان خروجی درحد 150 تا 200 میلی آمپر و 4 ولت است. (تا حدودی قابل تنظیم است)

از دوستانی که اطلاعاتی دارند خواهش میکنم کمک کنند.
پیشاپیش تشکر