با سلام
ميخواستم بدونم توي اين سايت کسي هست بتونم در رابطه با نرم افزار ايپلن اشکالامو بپرسم
متاسفانه چون يک بار در مورد نصب سوال پرسيدم118 باز بازديد داشته اما دريغ از يک توجه به سوالم
ممنون ميشم اين بار جوابمو بدين