در قسمت JTAG مربوط به هدر برد LPC1343 يک مشکلي وجود داره و همون طور که در عکس زير ميبينيد ترتيب پايه هاي BOX2*10 مربوط به Jtag درست نيست.
منظور من پايه هاي 17و 13و 15و11 هست.
آيا مشکل از لايبرري پروتل اين قسمت هست يا درستش همينه و من دارم اشتباه مي کنم؟