من ميخوام يه المان حاوي فرايت با HFSS شبيه سازي کنم که ماتريس ميو غير قطري داره. يعني علاوه بر درايه هاي قطر اصلي بقيه درايه ها هم ميتونند غير صفر باشند.
تو HFSS ورژن 11 خودم فقط تونستم درايه هاي روي قطر اصلي رو عوض کنم ولي بقيه درايه ها رو نتونستم دستکاري کنم
کسي هست راهنمايي کنه ؟
اگر از HFSS نميشه از CST يا هر برنامه ديگه اي ميشه؟