سلام
چطوری سیم بندی lvdt رو میشه تشخیص داد به این معنی بدون داشتن کاتالوگ lvdt ، سیم بندی اولیه و سیم بندی ثانویه را پیدا کرد؟