با سلام
در هنگام اجرای شبیه سازی DC یک مدار مرجع ولتاژ bandgap reference sub-1v در ADS2009 با تکنولوژی tsmc 0.18 این پیغام رو می ده کسی می دونه اصل اشکال از کجاست؟
از راهنماییتون ممنون می شم
Error detected by hpeesofsim during netlist parsing
in the 'C:/ADS2009/tsmc_rfcmos018_v5a_2//circuit/models/copy of rf018.net' at or just before, line 333
Redefinition of 'A1N_RF'