سلام
در مورد کارکرد برنامه هاي برق ميخواستم اطلاعاتي کسب کنم
منظورم ساخت برنامه هست هرچند ساده و پيش وا افتاده
براي شروع کار مثلا اين که يک منبع ولتاژ رو که با چند مقاومت سري و موازي ميبنديم چگونگي آناليز آمپر متر در هر گره چطور هست؟
البته اين يک مثال خيلي ساده بود در نهايت منظور من کارکرد برنامه اي مثل پروتيوس هست
کسي اين کار رو کرده يا آشنايي دارد؟