سلام به همه
من باید با استفاده از wiener و bilateral تصویرمو دینویز کنم اما نباید از دستورهای آماده استفاده کنم.کسی کدشو بلده؟