سلام
من دنبال یه ای سی مبدل انالوگ به دیجیتال هستم که دو شرط داشته باشه حتما.اول اینکه مثل ای سی های ولتمتر مثل 7107 اثر بارگذاری رو مدار اصلی نداشته باشه.ثانیه اینکه بتونه رنج صفر تا 125 ولت دی سی را بتونه به دیجیتال تبدیل کنه.کسی سراغ داره