سلام بر طراحان عزيز.
دنبال ساختن ساعت با FPGA بودم ، تقسيم کلاک با فليپ فلاپ و اينا ، به يه مشکلي برخوردم.
کريستال اسيلاتور با فرکانس 32768 پيدا نکردم ، ميخواستم با کريستال هاي معمولي اين کارو انجام بدم.يني با يه کريستال ، موج مربعي با همون فرکانس ايجادکنم.
مدار هاي مختلفي هم براي اين کار هم پيدا کردم.
مي خواستم ببينم کسي از اينها جواب گرفته يا نه؟