باسلام
چه طور می شه در ADS تحلیل مونت کارلو انجام داد؟