سلام
دوستان گرامی قیمت پیشنهادی و زمان را پیام خصوصی کنید
کدنویسی لاگر :
ثبت اطلاعات زیر در MMC
1- تغییر وضعیت چند ورودی دیجیتال(ریت پایین)
2- ولتاژ و جریان DC
3- وضعیت چند رله
4- زمان
5- اطلاعات دریافتی و ارسالی به USB
میکرو استفاده شده : PIC18F2550
تشکر