سلام . من ماژول RFID مي خواستم که بتونه چند تگ رو همزمان بخونه ؟ همچين ماژولي هست ؟
از کجا مي تونم تگ هايي پيدا کنم که پس از اينکه اطلاعاتشون خونده شده بسوزند و ديگه اطلاعاتش رو rfid reader نخونه ؟