بچه ها کسي ميدونه توي تهران برنامه نويس نيمه حرفه اي c# و .net و java وandroid ... چقدر ميتونه در آمد داشته باشه؟؟؟
حرفه ايش چقدر؟؟؟؟