سلام
با ديتاست تو متلب چجوري ميشه کار کرد؟
بهره اطلاعاتي يا information gain چيه و چجوري ميشه براي فيلد هاي مختلف ديتا ست حسابش کرد (با متلب)