با سلام
یک مدار میخام که از یک طرف به یک سیم ده متری وصل بشه ، و اگه سیم قطع شد متوجه بشه.توجه داشته باشید اون سر سیم آزاد هست و به چیزی وصل نشده.
و تنها یک رشته سیم می باشد.