سلام
دنبال هدر یا نمونه برنامه ای می گشتم تا بتونم با ال سی دی روی برد دیسکاوری ارتباط بر قرار کنم
اون طور که من نگاه کردم ترتیب پایه های هدر به پورت میکرو پشت سر هم نیست و باید تو یه فایل تعریف کنی
اگه هدر یه نمونه برنامه ی بدرد بخوری باشه ممنون میشم