با سلام خدمت دوستان ...
من با 2368 دارم از يک سيگنال نمونه برداري ميکنم و ماکزيمم سرعتي که تونستم بهش برسم 200ksps هست که نميدونم چرا ؟ موضوع را مطرح هم کردم که کسي جواب ما را نداد ...
حالا ميخواستم ببينم اگه نميشه سرعت adc را زياد کرد حداقل با اورکلاک کردن سرعت کل پروسه را زيادش کنم ...
ميخواستم ببينم از دوستان تا حالا کسي 2368 را اورکلاک کرده و آيا اورکلاکينگ قانوني داره يا نه ؟ توي پرانتز بگم که من خودم 2368 را روي 90MHz اورکلاک کرده بودم چند روز هم خوب جواب ميداد ولي يه بار وقتي باهاش کار ميکردم led روي برد شروع کرد به چشمک زدن و ميکرو به شدت داغ شد ... تغذيه اش رو سريع قطع کردم ولي ديگه جواب نداد ... حالا نميدونم مال اورکلاک کردنش بود يا سهوا جايي اتصال کوتاهي جيزي شده بود .